اپراتور تلفن همراه شما چیست:
(63.84%) 196
همراه اول
(32.24%) 99
ایرانسل
(2.931%) 9
رایتل
(0.977%) 3
تالیا

تعداد شرکت کنندگان : 307